Kucasino VNVC nhớ bạn!Tư duy!

Tôi chỉ muốn biết những gì bạn đang làm như vậy một cách lặng lẽ. Tôi muốn biết nếu bạn đang nghĩ về tôi. Tôi thích điều này để làm cho trái tim bạn có nỗi đau và hạnh phúc mềm mại. Thực tế, đó cũng là một loại hạnh phúc, một loại kỳ vọng rằng tôi sẽ nhìn lại 10.000 lần để đổi lấy cuộc gặp gỡ với bạn, và sau đó sử dụng trái tim của tôi để lặng lẽ muốn biết nếu bạn muốn xem bạn có bước vào vùng đất mơ mộng ngọt ngào không. Khi tôi ở giao điểm của những giấc mơ, bạn Đang chờ bạn ngồi đây lặng lẽ nghĩ về bạn. Sẽ có một trái tim không thể giải thích được, bạn có nghĩ đó là vì tôi nhớ bạn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *