Link gng kđă w88 lớn như thế nào?

Thế giới của chúng ta lớn như thế nào: Ngồi trên máy bay, tôi không biết thế giới rộng lớn như thế nào, những đám mây xanh và trắng, và quá khứ; ngồi trên Helen, tôi không biết thế giới lớn như thế nào, Giều Khô Chungbet86 , May mắn thay, thế giới là lớn và lớn, và nó nhỏ. Trong từ điển của tôi, không có khoảng cách giữa điểm và điểm, chỉ có số phận của trái tim và trái tim.Số phận thực sự là vô hình, giống như bạn không biết khi nào những chiếc lá sẽ chuyển sang màu vàng và khi đứa trẻ mọc răng đầu tiên, tôi không biết khi nào bạn sẽ yêu ai đó.Bạn thân mến của tôi, bạn nói gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *