Daily Mirror News, nếu Ronaldo và Manchester United với Manchester United, thì Chelsea sẽ tham gia và cố gắng ký hợp đồng với Ronaldo, người trở thành người chơi miễn phí.Cristiano Ronaldo trước đây đã gây ra tranh cãi vì cuộc phỏng vấn của Morgan với ban quản lý của Manchester United m88 lừa đảo . Nhiều báo cáo truyền thông nói rằng Manchester United có thể có hợp đồng với Ronaldo.

Leave A Reply