Tei Kubet88 tình yêu không đúng chỗ

Thời gian là sai, và tình yêu là sai. Tôi thích một người không nên thích không đúng lúc. Tôi hoàn toàn không đúng chỗ, không có kết quả, nhưng tôi muốn nghĩ về nó, nhưng hãy nghĩ quá nhiều, nhưng tôi cũng nghĩ Nhiều. Tôi biết tôi không thể nghĩ, nhưng tôi vẫn nghĩ.Tình yêu, những gì tôi chưa bao giờ tin vào, nhưng lúc này, tìm kiếm tôi, những gì để làm một trò đùa, tôi thà là một trò đùa. Tôi không nói gì với tôi, nhưng tôi nhớ điều đó, sau đó bạn ở lại đây!Chúng tôi đã không phá vỡ lớp, nhưng tôi đã để lại một ký ức. Tôi đã làm không có thống kÊTôi không muốn giả vờ gì, nhưng tôi có thể?Tại sao không sớm hơn, tại sao không phải sau này, sai, mọi thứ là một sai lầm, tôi quên mất, tôi tự nói với mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *